Nieuwe Kansen Geven: ook wij doen mee!

Scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs ervaren dat het niet altijd haalbaar is voor al hun leerlingen om een voltijds schoolprogramma te volgen. Bijvoorbeeld door een veelvoud aan problemen, zoals mentaal welbevinden, demotivatie voor school, problemen in de thuiscontext, ernstige gedragsproblemen of ernstig conflict met medeleerlingen of leerkracht. Omdat elke jongere ‘leerrecht’ heeft, hebben verschillende Limburgse BuSO-scholen in 2011 Nieuwe Kansen Geven (NKG) opgericht om schooluitval te vermijden. Zo kunnen ze deze jongeren aan boord van de school te houden én de draagkracht van de leerkrachten respecteren. Nieuwe Kansen Geven is feitelijk gevestigd op onze Secundaire Scholen Sint-Ferdinand in Lummen. De school is medegrondlegger van NKG.

NKG is gestart uit grote nood vanuit verschillende Limburgse buitengewone secundaire scholen om het leerrecht van kwetsbare leerlingen te versterken. BuSO-leerlingen vinden namelijk onvoldoende aansluiting bij het bestaande aanbod van schoolexterne initiatieven. Nochtans zijn de noden groot en divers; bijvoorbeeld meer motivatie en zelfvertrouwen, meer behoefte aan praktijkervaring, nieuwe interesses en perspectieven ontdekken, positieve ervaringen opbouwen, rust creëren, nieuwe moed putten om naar school te gaan, activering, assertiviteit, beter persoonlijk welbevinden, zinvolle dagbesteding, sterkere arbeidsattitude en sociale vaardigheden. 

Netoverschrijdend samenwerkingsverband
Inmiddels zijn 16 scholen uit het buitengewoon katholiek, provinciaal, stedelijk, gemeentelijk én gemeenschapsonderwijs aangesloten in een samenwerkingsverband: Secundaire scholen Sint-Ferdinand (Lummen), VIBO Sint-Barbara (Beringen), BuSO Sint-Elisabeth (Peer-Wijchmaal), BuSO KIDS (Hasselt), BuSO Ter Engelen (Maaseik), BuSO Hasp-O-Zuid (Sint-Truiden), BuSO Sint-Jansberg (Maaseik), BBO Wico Campus Tio (Overpelt), BuSO Sint-Gerardus (Diepenbeek), BuSO De Garve (Dilsen-Stokkem), BuSO De Richter (Genk), BuSO De Dageraad (Hasselt), BuSO Provil Ion (Lommel), De Wissel (Genk), SIBBO Tongeren en Stedelijke Bouwvakschool Dilsen-Stokkem (STEBO).

Leerplekken

De jongeren krijgen geen stage of werkplek, maar een leerplek aangeboden. Dit kan bij talrijke bedrijven in het normale economisch circuit, het sociale economisch circuit, schoolexterne initiatieven, jongerenwelzijnsinitiatieven, overheidsdiensten, hogescholen en vormingsinitiatieven. Elke leerplek sluit nauw aan bij de interesses en competenties van de jongeren. Ze leren er vaardigheden in een niet-schoolse context. Veel trajecten zijn een combinatie tussen school en leerplek, zodat de band met de school behouden blijft. In sommige gevallen kan dit wel een voltijdse time-out zijn, om zo op maat terug te werken aan re-integratie op school. De erkenning en waardering op de leerplek versterkt hun zelfvertrouwen, mede dankzij de warme begeleiding die ze krijgen. De jongeren melden vaak dat zij blij zijn dat ze op de leerplek iets kunnen betekenen voor anderen.

De werking van NKG kan bestaan vanwege het grote engagement van de samenwerkende BuSO-scholen, de steun van het flankerende onderwijsbeleid van Provincie Limburg en de steun van Onderwijs Vlaanderen. 

Verder info: www.nieuwekansengeven.be