OV3 – Opleidingsvorm 3

Observatiejaar

Het Observatiejaar is een instapjaar als je vanuit de lagere school op onze school terechtkomt. In het Observatiejaar kun je ervaren welke richting het meest bij je interesse en mogelijkheden past.

Naast lessen Algemene en Sociale Vorming (ASV) krijg je ook Beroepsgerichte Vorming (BGV). Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die onze school aanbiedt in de latere fases.

Algemene vorming
Geïntegreerde algemene en sociale vorming
Sociale vaardigheden
Computer
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Zwemmen
Crea
Klascoachuur
Beroepsgerichte vorming
Basis organisatie en logistiek
Basis bouw
Basis mobiliteit
Basis groensvoorziening en -decoratie

Na het Observatiejaar kan je kiezen uit volgende opleidingen:

 1. Basis organisatie en logistiek
 2. Basis bouw
 3. Basis mobiliteit
 4. Basis groenvoorziening en -decoratie

Al onze opleidingen bestaan uit een opleidingsfase (2de en 3de jaar), een kwalificatiefase (4de en 5de jaar) en een integratiefase.

Dit is het minimumtraject voor iedere leerling, maar hier kan altijd van worden afgeweken. Op basis van de specifieke noden van de leerling kunnen we bespreken of een fase wordt verlengd, of een individueel traject een hulpmiddel kan zijn, … teneinde zoveel mogelijk competenties te behalen.

In de opleidingsfase leren de leerlingen de basisvaardigheden van hun beroep. Daarnaast werken we met onze jongeren ook aan een goede werkhouding, in al zijn aspecten. Vaardigheden die allemaal nodig zijn om later hun plek te vinden in de maatschappij.

In de kwalificatiefase ligt de nadruk op het opdoen van werkervaringen. Doorheen deze twee jaren komen dan ook de praktijkstages aan bod. De praktische stages binnen het bedrijfsleven en de individuele begeleiding bij het zoeken naar een geschikte tewerkstelling geven de jongeren meer kansen op een aangepast werkmilieu.

Tijdens de kwalificatiefase krijgen alle leerlingen de kans om deel te nemen aan twee examens:

 • het examen VCA (veiligheid op de werkvloer). De voorbereiding op dit examen gebeurt door een gediplomeerde leerkracht. Het examen wordt afgenomen op school.
 • het theoretisch rijbewijs B. De voorbereiding op dit examen gebeurt in de lessen verkeer. Er worden extra lessen gegeven door externe rijinstructeurs. Het examen wordt afgenomen op school.

Na het vijfde jaar kunnen de leerlingen kiezen voor een jaar integratiefase.

De leerlingen volgen elke week 2 dagen lessen op school, afgestemd op hun stage. De overige 3 dagen lopen zij stage in een vast stagebedrijf. Tewerkstelling na de stage in het betreffende bedrijf is de doelstelling.

Basis organisatie en logistiek

Door het oefenen in ordenen, nummeren, stapelen, computergebruik en verplaatsingen met interne transportmiddelen worden de leerlingen opgeleid tot magazijnmedewerker.

In de opleidingsfase gaat veel aandacht naar stiptheid en orde in het verwerken van producten. In deze fase leren we de leerlingen al een grote verantwoordelijkheid aan in het beheren van een magazijn.

Zij zorgen voor de bevoorrading van bv. de onderhoudsproducten, het papier voor de kopieerapparaten van de school, … De inventarisatie, het labelen, het picken en het voorraadbeheer van deze producten behoren tot het takenpakket van de leerlingen.

Bij schoolse activiteiten leveren zij ook de materialen (cateringmaterialen, tafels, stoelen, …) en helpen ze bij het klaarzetten van de ruimte.

Bezoeken aan bedrijven met grote en kleine magazijnen, alsook het bewust worden van presentatiemogelijkheden behoren tot dit opleidingsprogramma.

De opleidingsfase bereidt de leerlingen voor op de kwalificatie:

 • magazijnmedewerker

In de kwalificatiefase wordt er aandacht besteed aan het zelfstandig verwerken van de documentenstroom (bestelling, pickbon, leveringsbon, …) en het werken met de interne transportmiddelen, aangepast aan het gewicht en de ondergrond. Het besturen van en rijden met transpallet of heftruck (elektrisch of mechanisch) is in het oefenprogramma opgenomen. Leerlingen leren daarnaast ook werken met een scanner, om goederen te picken en stocktelling te kunnen doen.

Om levensecht te werken, zorgt de opleiding voor het beheer van het schoolmagazijn, de bestellingen van de buitenhuizen van Sint-Ferdinand, hulp bij het keukenmagazijn en dit vanaf de bestelling tot de eindlevering.

Basis bouw

In de opleidingsfase wordt de nadruk gelegd op het verwerven van de algemene beroepskennis en het aanleren van basistechnieken zoals het inrichten van de werkplaats, het plaatsen en afschrijven van de profielen, mortel scheppen en spreiden, de steen plaatsen en aankloppen, het metselen van een rechte muur, hoeken en ontmoetingen, voegen, …

Ook de basisvaardigheden van het bekisten, het uitvoeren van betonneringswerken, het gieten van een draagvloer, … komen aan bod.

Veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het werk en het aanleren van een goede werkmethode. De leerlingen werken met truweel, waterpas, voegijzer, lood, … en leren omgaan met enkele machines zoals mortelmolen, tafelzaagmachine, ijzersnijmachine, …

De opleidingsfase bereidt de leerlingen voor op de kwalificatie:

 • medewerker ruwbouw

In de kwalificatiefase leren de leerlingen verschillende constructieonderdelen die in de bouwwereld voorkomen, zoals spouwmuren, rabatten, strekken en bogen, schouwkanalen. Regelmatig worden er renovatiewerken of nieuwbouwwerken met de leerlingen uitgevoerd op de campus en daarbuiten.

Basis mobiliteit

In de opleidingsfase leren de leerlingen monteren en demonteren, herstellingen aan fietsen, basiskennis van de metaalbewerking, …

De opleidingsfase bereidt de leerlingen voor op de kwalificaties:

 • voorbewerker carrosserie
 • bandenmonteur
 • fietshersteller

Tijdens de kwalificatiefase worden de technieken uit de opleidingsfase verder uitgediept en aangevuld.

Voorbewerker carrosserie

In de opleiding ‘voorbewerker carrosserie’ worden de technieken van het schuren en plamuren aangeleerd. Ook komen het afplakken en de hedendaagse spuittechnieken aan bod. Tot slot is ook het vervangen van carrosserie-onderdelen deel van de opleiding.

Bandenmonteur

In de opleiding ‘bandenmonteur’ ligt de klemtoon op het vervangen en herstellen van banden, wielen balanceren en uitlijnen. Daarnaast komen in deze opleiding ook het onderhoud en herstel van de wielophanging, de remmen en de uitlaat aan bod. Tot slot worden ook kleine mechanische herstellingen aangeleerd.

Fietshersteller

In de opleiding ‘fietshersteller’ leren de leerlingen fietsen onderhouden en herstellen. Ze oefenen op het in orde stellen van fietsen volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving zodat deze weer rijklaar zijn.

Ook de basisherstelling van bromfietsen komt in deze opleiding aan bod.

Basis groenvoorziening en decoratie/tuinbouwarbeider

In de opleidingsfase maken de leerlingen kennis met het onderhouden van tuinen en groene ruimtes. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de basistechnieken: spitten, schoffelen, harken, zaaien, stekken, uitplanten, gieten, fruit/aardappelen sorteren en het algemeen tuinonderhoud.

Ze maken op deze manier kennis met de verschillende teelten: groenteteelt, sierboomteelt, fruitteelt en bloementeelt.

De leerlingen leren omgaan met het elementaire tuingereedschap en afhankelijk van het leerjaar wordt ook kennis gemaakt met de verschillende tuinmachines.

Bij gelegenheid van Allerheiligen, Kerstmis, Valentijn, Pasen en Moederdag worden de eerste begrippen van bloemsierkunst aangeleerd.

De opleidingsfase bereidt de leerlingen voor op de kwalificaties:

 • medewerker groen- en tuinbeheer
 • assistent plantaardige productie

In de kwalificatiefase worden de basistechnieken verder ingeoefend. Ook de fijnere technieken zoals het snoeien van struiken, jonge en kleine bomen volgens groeirichting of de vereiste vorm, bestrijdingstechnieken en het onderhoud van vijvers en waterpartijen komen ruim aan bod. Hiervoor hebben de leerlingen op onze eigen campus zeer veel mogelijkheden.

Naast de courante tuinmachines leren de leerlingen ook met de grotere machines zoals de houthakselaar, kettingzaag, kliefmachine, … werken en leren ze deze onderhouden. Werkzaamheden voorbereiden en mee tot een goed einde brengen met het oog op veiligheid en milieu, behoren ook tot de taken van de medewerker groen- en tuinbeheer. Als extra ervaring zorgt de afdeling tuinbouw elk jaar voor een Open Serredag waarbij de door de leerlingen opgekweekte bloemen en planten aan het grote publiek worden verkocht.

Contact

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand OV3
Sint-Ferdinandstraat 1 – 3560 Lummen
Tel.: 013 – 53 06 30

Contactpersoon OV3

Wilt u meer informatie of inschrijven, dan kunt u contact opnemen met:

Kelly Jacobs
kelly.jacobs@ferdinand.broedersvanliefde.be
0492 – 14 52 51

Het is belangrijk tijdig aan te melden, want het aantal plaatsen binnen OV3 is beperkt.