OV3 – Opleidingsvorm 3

Observatiejaar

In het Observatiejaar kun je ervaren welke richting voor jou het best geschikt zou zijn. Dit is een instapjaar als je vanuit de lagere school op onze school komt. Naast Algemene en Sociale Vorming (ASV) krijg je ook Beroepsgerichte Vorming (BGV). Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases.  

Na het Observatiejaar kan je kiezen uit volgende opleidingen:

  1. Basis organisatie en logistiek
  2. Basis bouw
  3. Basis mobiliteit
  4. Basis groenvoorziening en decoratie

Alle deze opleidingen bestaan uit een opleidingsfase (2de en 3de jaar) en de kwalificatiefase (4de en 5de jaar). Na de kwalificatiefase kunnen de leerlingen instappen in een jaar A.B.O. (Alternerende Beroepsopleiding) of integratiefase.

Tijdens de kwalificatiefase krijgen alle leerlingen de kans om deel te nemen aan twee examens:

  • het examen VCA (veiligheid op de werkvloer). De voorbereiding op dit examen gebeurt door een gediplomeerde leerkracht. Het examen wordt afgenomen op onze campus.
  • het theoretisch rijbewijs B. De voorbereiding op dit examen gebeurt in de lessen verkeer en worden er extra lessen gegeven door externe rijinstructeurs. Het examen wordt afgenomen op onze campus.

Basis organisatie en logistiek/magazijnmedewerker

Door oefenen in ordenen, nummeren, stapelen, computergebruik en een heftruck besturen worden de leerlingen opgeleid tot magazijnmedewerker.

In de opleidingsfase ‘basis organisatie en logistiek’ gaat veel aandacht naar stiptheid en orde in het verwerken van de producten. In deze fase leren de leerlingen reeds een grote verantwoordelijkheid aan in het beheren van een magazijn. Zij zorgen voor de bevoorrading van bv. de onderhoudsproducten, het papier voor de kopie-apparaten van de school.

Bij schoolse activiteiten leveren zij de materialen en helpen ze bij het klaarzetten van de cafetaria, sporthal of andere ruimtes. Regelmatige bezoeken aan bedrijven met grote en kleine magazijnen behoren ook tot het opleidingsprogramma.

In de kwalificatiefase, zal er meer aandacht worden besteed aan het werken met de vervoermiddelen die gebruikt worden in een magazijn. Het besturen en rijden met transpalet of heftruck, elektrisch of mechanisch is in het oefenprogramma opgenomen. Door de grote ruimte waarover we kunnen beschikken, wordt er levensecht gewerkt en staat het laden en lossen van vrachtwagens ook op het programma. Om levensecht te werken zorgt de opleiding voor het beheer van het schoolmagazijn vanaf de bestelling tot de eindlevering.

Indien de leerlingen slagen bekomen ze het kwalificatiegetuigschrift ‘magazijn medewerker’.

Basis bouw/metselaar

In de opleidingsfase van ‘Basis bouw’ wordt de nadruk gelegd op het verwerven van de algemene beroepskennis en het systematisch aanleren van de basistechnieken van metselwerk zoals het inrichten van de werkplaats, het plaatsen en afschrijven van de profielen, mortel scheppen en spreiden, de steen plaatsen en aankloppen, het metselen van een rechte muur, hoeken en ontmoetingen,… Veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het metselwerk en het aanleren van een goede werkmethode. De leerlingen werken met truweel, waterpas, voegijzer, lood,… en leren omgaan met enkele machines zoals mortelmolen, tafelzaagmachine, ijzersnijmachine,…

In de kwalificatiefase leert men de verschillende constructieonderdelen die in de bouwwereld voorkomen zoals spouwmuren, rabatten, strekken en bogen, schouwkanalen. Regelmatig worden er renovatiewerken of nieuwbouwwerken met de leerlingen uitgevoerd op de campus en daarbuiten.

Indien de leerlingen slagen, bekomen ze het kwalificatiegetuigschrift ‘metselaar’.

Basis mobiliteit/plaatbewerker-plaatslager

De opleiding plaatbewerker werd binnen het onderwijs herbekeken. Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt er in het 2de jaar gestart met de opleiding ‘basis mobiliteit’ binnen onze school. Leerlingen leren monteren en demonteren, herstellingen aan fietsen, basiskennis metaalbewerking enz. De opleidingsfase ‘basis mobiliteit’ bereidt de leerlingen voor op de kwalificaties:

  • voorbereider carrosserie
  • bandenmonteur
  • fietshersteller

De leerlingen die reeds gestart zijn met de opleiding kunnen nog de kwalificatie plaatbewerker of plaatslager behalen.

Tijdens ‘de kwalificatiefase plaatbewerker’ worden de technieken uit de opleidingsfase ‘plaatbewerker’ verder uitgediept en aangevuld met o.a. het plasmasnijden, TIG-lassen, het gebruik van een hydraulische plaatschaar en de zetbank. Sommige leerlingen komen tot eenvoudig draai- en freeswerk. Waar mogelijk worden aangepaste opdrachten (serielaswerk) uit de nijverheid in het programma geplaatst.

Tijdens ‘de kwalificatiefase plaatslager’, oefenen de leerlingen met het demonteren, monteren, lassen, uitdeuken, plamuren en gronderen van koetswerkdelen.

De lessen auto-onderhoud beperken zich tot het monteren van banden, remmen en uitlaat, herstellen van de verlichting, de ophanging en wieluitlijning.

Ook een grote smering en het klaar maken van een voertuig voor de keuring komen hier aan bod.

Basis groenvoorziening en decoratie/tuinbouwarbeider

In de opleidingsfase ‘Basis groenvoorziening en decoratie’ maken de leerlingen kennis met de aanleg en het onderhoud van klinkerpaden en groenelementen. Zo maken ze kennis met de verschillende teelten: groenteteelt, sierboomteelt, fruitteelt en bloementeelt. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de basistechnieken: spitten, schoffelen, harken, zaaien, verspenen, stekken, uitplanten, gieten, fruit plukken en sorteren en het algemeen tuinonderhoud.

De leerlingen leren omgaan met het elementaire tuingereedschap en afhankelijk van het leerjaar wordt ook kennis gemaakt met de verschillende tuinmachines. Ook het besturen van de tractor wordt geoefend.

Bij gelegenheid van Allerheiligen, Kerstmis, Valentijn, Pasen en Moederdag worden de eerste begrippen van bloemsierkunst aangeleerd.

In de kwalificatiefase worden de basistechnieken verder ingeoefend, ook de fijnere technieken zoals het snoeien van sierstruiken en fruitbomen, het op- en aanbinden van fruitbomen, bestrijdingstechnieken en het aanleggen en onderhoud van siertuinen komen ruim aan bod. Hiervoor is een pracht van een oefentuin aangelegd.

Naargelang hun mogelijkheden leren de leerlingen omgaan met grotere machines: de grasmaaier, de heggenschaar, de houthakselaar, de spuitmachines, de bosmaaier en de kettingzaag.

Ook de bloemsierkunst komt hier nog ruim aan bod. Elk jaar op de laatste zaterdag van april organiseert de school een open-serre-dag waarbij de door de leerlingen opgekweekte planten aan het grote publiek worden verkocht.

Binnen de richting groenvoorziening en decoratie is er ook de mogelijkheid tot een duaal opleidingstraject in de kwalificatiefase.

Contact

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand OV3
Sint-Ferdinandstraat 1 – 3560 Lummen
Tel.: 013 – 53 06 30

Contactpersoon OV3

Wilt u meer informatie of inschrijven, dan kunt u contact opnemen met:

Kelly Jacobs
kelly.jacobs@ferdinand.broedersvanliefde.be
0492 – 14 52 51

Het is belangrijk tijdig aan te melden, want het aantal plaatsen binnen OV3 is beperkt.