OV4 – 1B, 2B BSO/A-Finaliteit

Op onze campus in Lummen organiseren we opleidingsvorm 4 op een ‘buitengewone campus’, samen met OV3 en OV1. Alle werkingen staan los van elkaar. Vanaf het eerste middelbaar kunnen jongeren met ASS (type 9) of jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3) hier een beroepsgerichte opleiding volgen.

We bieden de volgende opleidingen aan:

JaarRichtingSituering binnen secundair onderwijs
11BB-stroom
22B, keuze uit:
Basisoptie STEM-technieken (10u)
Basisoptie Economie & organisatie (5u) +
STEM-technieken (5u)
B-stroom
3Organisatie en logistiek
Bouw
Mechanica
Finaliteit arbeidsmarkt
4Kantoor & verkoop
Basismechanica
Bouw
BSO
5 en 6Logistiek
Ruwbouw
Lassen & constructie
BSO

1B

In het eerste leerjaar B worden 27 lesuren algemene vorming aangeboden. Dit aanbod is in alle scholen hetzelfde. Daarnaast zijn er nog 5 lesuren met een schoolspecifiek aanbod. In onze school is er gekozen voor 1 lesuur ICT, 1 uur Sociale Vaardigheden, 1 uur Differentiatie en 2 lesuren Verkennende Projecten.

2B

In het tweede leerjaar B hebben we 2 keuzepakketten naast de algemene vorming die je krijgt:

Keuzepakket 1:
10u basisoptie STEM-technieken

Binnen de basisoptie STEM-technieken maak je kennis met toestellen en machines, het realiseren van technische systemen, gebruiken van gereedschappen, het inzetten van nieuwe technologieën en het ontdekken van materiaaleigenschappen.  Er wordt ook 1 lesuur gewerkt rond differentiatie en 1 lesuur rond sociale vaardigheden. 

Keuzepakket 2:
5u basisoptie STEM-technieken én 5u basisoptie Economie en organisatie

Binnen de basisoptie Economie & Organisatie en STEM-technieken ga je ontdekken wat ondernemen is en leer je initiatief nemen, bewust en zorgzaam omgaan met de samenleving, bewust en zorgzaam omgaan met media. Je ICT-vaardigheden worden ook aangescherpt. Daarnaast komen ook de STEM-technieken aan bod zoals hierboven staat. Dit pakket bestaat uit 5 lesuren Economie & Organisatie en 5 lesuren STEM-technieken. Tot slot krijg je 1 lesuur sociale vaardigheden en 1 lesuur differentiatie waarin je je kennis gaat remediëren of verdiepen.

2de graad

Organisatie en Logistiek

Je bent geïnteresseerd in het bedrijfsleven en je werkt graag met de computer? Je bent vlot in de omgang en je spreekt graag Frans en Engels? Je wil wel een loopbaan als administratief medewerker, winkelverkoper of magazijnier? Dan is de studierichting ‘Organisatie en logistiek’ misschien wel iets voor jou!

In de 2de graad Organisatie & Logistiek krijg je een praktische opleiding en leer je meer over de taken die worden uitgevoerd in een kantooromgeving zoals handelsdocumenten opstellen en invullen, bezoekers ontvangen, telefoneren … Verder kom je meer te weten over de activiteiten binnen een winkelomgeving zoals de werking van een winkel, goederen klaarmaken voor verkoop, goederen presenteren, klanten ontvangen … Hierbij hoort ook het logistieke onderdeel van deze richting en zal je leren hoe je goederen moet ontvangen en opslaan rekening houdend met de veiligheid. Tot slot zal je kennis van ICT verder uitbreiden door lessen over de invoer en opmaak van teksten, cijfers en presentaties en zal je vlot leren typen.

Na het succesvol afronden van de tweede graad Organisatie & Logistiek kan je binnen onze school verder gaan naar de derde graad Logistiek.

Bouw

Ben jij graag buiten bezig en wil je weten hoe je een huis bouwt? Je voelt je comfortabel op hoogtes en veiligheid vind je belangrijk. Zelfstandig werken, is geen probleem voor jou? Dan is de richting Bouw misschien wel iets voor jou!

De 2de graad Bouw is een studierichting met heel wat uren praktijk. Hier zal je leren profielen plaatsen, metselen van allerlei verbanden, metselen van betonblokken, metselen van een spouwmuur, verlijmen van stenen, bekisten … In de praktijklessen wordt er vooral gewerkt rond projecten.  

Een aantal uren per week zul je ook je theoretische kennis rond deze richting uitbreiden. Daarnaast zul je ook leren met het tekenprogramma Sketchup te werken om aanzichten en perspectieven te lezen en tekenen, om bouwplannen te lezen en tekenen …

Na een succesvolle 2de graad Bouw kan je verdergaan naar de 3de graad Ruwbouw.

Mechanica

Maak je graag nieuwe dingen en kan je nauwkeurig werken? Ben je geïnteresseerd in de metaalsector? Dan is de richting Mechanica wel iets voor jou!

In deze praktijkgerichte studierichting leer je op verschillende manieren vorm te geven aan diverse materialen. Naast de klassieke technieken zoals zagen, boren, knippen, plooien, vijlen en draadtappen komen ook moderne technieken zoals CNC-draaien en -frezen, lasersnijden en 3D-printen aan bod. Je leert verschillende verbindingstechnieken (o.a. lassen). Je zal heel wat monteren en demonteren om systemen beter te begrijpen. Je leert een deuk of bluts in een auto herstellen. 

In deze studierichting werken we projectmatig. De projecten starten vanuit tekeningen die je krijgt of zelf maakt met het 3D-tekenpakket Inventor. Je gaat de stukken vormgeven en samenstellen. De theorie krijg je op het moment dat je die nodig hebt. Monteren en demonteren gebeurt aan de hand van stappenplannen.

Na een succesvolle 2de graad Mechanica kan je verdergaan naar de 3de graad Lassen-Constructie.

3de graad

Logistiek

De vervolgopleiding van de 2de graad Organisatie en Logistiek zal Logistiek zijn. Binnen deze opleiding sta je stil bij de vier O’s van logistiek: ontvangen, opslaan, orderpicken en opsturen. In de derde graad ligt de focus op het toepassen in de praktijk. Daarnaast oefen je ook met interne transportmiddelen.  Dit doe je zowel op school als op verschillende werkplekken. Ook stage zal een belangrijke plaats innemen in de 3de graad logistiek.

Ruwbouw

Ook in de 3de graad wordt er projectmatig gewerkt waarbij theorie en praktijk meer op elkaar inspelen. Je zal rond 2 grote projecten werken gedurende 2 schooljaren.

In de 3de graad ga je meestal buiten aan projecten werken en blijf je niet in een vast lokaal. Er worden projecten georganiseerd op verplaatsing die dan niet meer afgebroken moeten worden. De projecten zijn gericht op samenwerken en initiatief nemen.

Er is een nauwe samenwerking met externe partners (Constructiv en VDAB) om buitenschoolse opleidingen te volgen voor o.a. duurzaam bouwen, veiligheid, solliciteren, trappen maken, bekisten, veilig werken op hoogte/stellingbouw … Verder krijg je de kans om deel te nemen aan de examens voor veiligheid (VCA).

In het 5de jaar RB ga je 3 weken op stage en in het 6de jaar ga je 2 x 3 weken op stage. Op deze manier leer je werken in een echt bouwbedrijf.

Vanaf schooljaar 2021-2022 kan je vanaf de 3de graad de richting Ruwbouw ook volgen in een traject duaal leren. In een duaal traject krijg je de praktische doelstellingen aangeboden op je werkplek terwijl je de theorie van alle vakken op school krijgt. De verhouding werkplek – school is ongeveer 60/40. Duaal leren is een intensief traject dat extra inspanningen vraagt. Het is niet bedoeld voor leerlingen die schoolmoe zijn, maar wel voor leerlingen die gemotiveerd zijn om leren en werken te combineren. Op het einde van het traject krijg je een gelijkwaardig getuigschrift of diploma als een leerling die het reguliere schooltraject heeft gevolgd.

Lassen-constructie

Na de 2de graad Mechanica is de 3de graad Lassen-Constructie een logische stap binnen onze school. De uren praktijk worden nog uitgebreider en hier zal je voornamelijk leren lassen.

In de praktijk leer je verschillende lasmethodes zoals MIG/MAG, TIG en BMBE. In het 5de jaar ligt de focus vooral op het maken van lasoefeningen in verschillende lasposities. Dat jaar krijg je ook de kans om deel te nemen aan de examens voor veiligheid (VCA).

In het 6de jaar zal de focus eerder liggen op het maken van constructies alsook de GIP waaraan je het volledige schooljaar zal werken. Je krijgt ook de kans om werkervaring op te doen tijdens een aantal stages en je gaat ook regelmatig op bedrijfsbezoek.

Wat na Secundaire Scholen Sint-Ferdinand?

Omdat de modernisering jaar per jaar opschuift naar boven heeft dit een verschil in het behalen van een getuigschrift of diploma op onze school.

Leerlingen die afstuderen tot 2025 krijgen een getuigschrift. Als je graag een diploma van het beroepssecundair onderwijs wil behalen, moet je slagen voor een 7de jaar (een specialisatiejaar). Het 7de jaar wordt niet aangeboden binnen Secundaire Scholen Sint-Ferdinand, maar de school begeleidt je wel in het zoeken naar een andere school om je 7de jaar te doen.

Leerlingen die afstuderen vanaf 2026 behalen een diploma in de A-Finaliteit. Leerlingen die graag willen verder studeren kunnen dit doen nadat ze een extra algemeen jaar hebben gevolgd. Dit extra jaar bieden wij op onze school niet aan maar de school begeleidt je wel in het zoeken naar een andere school.


Werking

Het doel van OV4 BSO/A-Finaliteit is leerlingen voorbereiden op een job op de gewone arbeidsmarkt. Hierbij geven we leerlingen extra ondersteuning. Dit vertaalt zich onder andere in onderwijs met veel structuur en duidelijkheid, kleine klasgroepen van gemiddeld zes leerlingen, aandacht voor positieve binding, gespecialiseerde opvoedkundige begeleiding en nauwe samenwerking met ouders, CLB en externe hulpverleners.

Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden die individueel per leerling bekeken en geëvalueerd worden. Naast de vakinhoudelijke groei van de leerling is er oog voor en ondersteuning bij socio-emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden, studieplanning, leren leren, gezondheid…

De leerlingen van OV4 volgen hetzelfde leerplan als de leerlingen van het gewoon onderwijs.  De leerlingen behalen binnen OV4 dezelfde getuigschriften en diploma’s als in het gewoon onderwijs. De overstap naar het gewoon onderwijs, eventueel met extra ondersteuning, is steeds mogelijk.

Naast de vakleerkrachten worden leerlingen door een leerlingbegeleider en orthopedagoog opgevolgd en begeleid. We werken samen met het volledige team om zo het schoollopen voor elke leerling zo aangenaam mogelijk te maken.  We zijn trots op ons gedreven en warm team dat elke dag probeert onze visie waar te maken!

Contact

Secundaire scholen Sint-Ferdinand OV4
Campus Lummen
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen