OV4 – 1A, 2A ASO/doorstroomfinaliteit

Op onze campus in Leopoldsburg organiseren we opleidingsvorm 4 binnen de muren van Sint-Michiel Leopoldsburg, een school voor gewoon onderwijs. Vanaf het eerste middelbaar kunnen jongeren met ASS (type 9) of jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3) hier een ASO-opleiding (doorstroomfinaliteit) volgen. 

We bieden de volgende opleidingen aan:

JaarRichtingSituering binnen secundair onderwijs
11AA-stroom
22A, keuze uit:
Basisoptie STEM
Basisoptie Maatschappij & Welzijn
A-stroom
3NatuurwetenschappenDoorstroomfinaliteit
4STEM-wetenschappenDoorstroomfinaliteit
5 en 6Wetenschappen-wiskundeDoorstroomfinaliteit

1A Discovery

Wat mag je verwachten?

Discovery zet in op een brede algemene vorming. Op die manier ontdek je stap voor stap waar je interesses liggen en waar je in uitblinkt.

Binnen Discovery heb je twee Talenturen waarin je kennismaakt met drie domeinen: Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn en STEM. Zo kan je jouw interesses en talenten ontdekken.

Tijdens verdieping of remediëring Frans en verdieping of remediëring wiskunde word je extra ondersteund of uitgedaagd, rekening houdend met je persoonlijke behoeften.

Wat wordt van je verwacht?

Tijdens de basisschool heb je geen problemen ervaren. Je leert graag en hebt een brede en algemene interesse. Je bent bereid elke dag voor je studies te werken en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen.

Je toekomstperspectief

Na het eerste jaar Discovery kan je een keuze maken uit alle basisopties in het tweede leerjaar, met uitzondering van Latijn. Je kan dus kiezen uit Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie, Moderne Talen & Wetenschappen, STEM-Wetenschappen of in de B-stroom voor Welzijn & Organisatie. 

2A

STEM-wetenschappen:

Heb je altijd al interesse gehad in wetenschap? Bouw je graag dingen? Bedenk je graag oplossingen voor problemen zoals een echte uitvinder? Dan is de basisoptie STEM zéker iets voor jou. Vijf uur per week geven we jou de kans om het beste van jezelf te tonen in het bouwen van een duikboot, het programmeren van een drone, het bouwen van je eigen muziekinstrument, het uitvoeren laboratoriumexperimenten, … aan de hand van een wiskundige en wetenschappelijke achtergrond. Kortom het is de ideale voorbereiding op de richting 3STEM/Natuurwetenschappen.

Maatschappij en welzijn:

Prikkelt het begrip ‘lifestyle’ jou? Heb je interesse voor thema’s zoals lichaamszorg en voeding? Vind je het leuk om stil te staan bij gedrag van mensen en van de samenleving? Dan is deze basisoptie een goede keuze! Je wordt geprikkeld om deze thema’s te onderzoeken op een theoretische manier maar aan de hand van stappenplannen worden er ook doe-opdrachten in de lessen ingebouwd. Zo maakten we bijvoorbeeld kennis met yoga, bakten we gezonde koekjes, organiseerden we een wereldontbijt, ontleedden onze eigen shampoo,… We leren bovendien om op een fijne manier met elkaar samen te werken waardoor we elkaars kennis vergroten. Super toch?!

3de jaar – Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen binnen de D-finaliteit (doorstroomgericht naar het hoger onderwijs). Dit is een erg theoretische richting in de doorstroomfinaliteit.

De richting biedt een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen (biologie, chemie en fysica) en een uitgebreid pakket wiskunde. Via probleemoplossend, deductief en empirisch denken ga je deze wetenschappen doorgronden.

Naast een uur informaticawetenschappen krijg je ook een uur programmeren. Daarnaast is er extra uitdaging voor talen en geschiedenis.

Profiel

Wie kiest voor Natuurwetenschappen heeft interesse in wetenschappen en wiskunde. Het lessenpakket is uitdagend: als leerling Natuurwetenschappen, moet je inzicht hebben in complexe leerinhouden en logisch kunnen redeneren. Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden uit de wiskunde en de verschillende wetenschapstakken.

Je ziet het als een uitdaging om problemen in biologie, chemie, fysica en wiskunde op te lossen door analytische en inzichtelijk denken. Ook bij programmeren leer je geordend denken om problemen op te lossen.

Het lestempo ligt voor de meeste vakken hoog.

4de jaar: natuurwetenschappen

Wat mag je verwachten?

​In deze richting staan de wetenschappen centraal. Je krijgt daarnaast een uitgebreid pakket wiskunde. Een van de belangrijkste doelen is het probleemoplossend denken, zodat je zelf wiskundige en wetenschappelijke problemen leert op te lossen.​

In schooljaar 2017-2018 vormden we deze richting om tot de richting STEM. We groepeerden de wetenschapsvakken, informatica en wetenschappelijk tekenen tot één vak waarin we vooral projectmatig werken aan wetenschappelijke competentie.​

Wat wordt van je verwacht?

Je hebt een duidelijke interesse voor exacte wetenschappen en wiskunde. Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaringen.​

Je toekomstperspectief

​In de derde graad kan je dit wetenschappelijk traject verderzetten in de richtingen Moderne Talen – Wetenschappen of Wetenschappen – Wiskunde. 

5de en 6de jaar: Wetenschappen–Wiskunde

Wat mag je verwachten?

​In de derde graad kan je het wetenschappelijk STEM-traject verderzetten in de richtingen Moderne Talen–Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde. Binnen de wetenschapsvakken vertrek je van proefondervindelijke waarneming en kom je via interpreteren en redeneren tot algemene regels en wetmatigheden.

In de richting Wetenschappen-Wiskunde wordt het pakket wetenschappen gecombineerd met een sterke wiskundige component.​

Wat wordt van je verwacht?

​In Wetenschappen-Wiskunde verwachten we dat je erg goed bent voor wiskunde (5 uren in de tweede graad wordt sterk aanbevolen). Daarnaast heb je een sterke interesse in wetenschappen.

Je toekomstperspectief

​Wetenschappen-Wiskunde bereidt uitstekend voor op zowel wetenschappelijke als toegepast-wetenschappelijke richtingen en dit op verschillende niveaus (bachelor en master). De keuzemogelijkheden zijn dan ook erg uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan geneeskunde, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen…, maar ook aan aanverwante hogeschoolopleidingen.


Werking

Het doel van OV4 ASO is leerlingen voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs (zowel aan universiteiten als hoge scholen). Hiervoor geven we leerlingen extra ondersteuning. Dit vertaalt zich onder andere in onderwijs met veel structuur en duidelijkheid, kleine klasgroepen van gemiddeld zes tot acht leerlingen, aandacht voor positieve binding, gespecialiseerde opvoedkundige begeleiding en nauwe samenwerking met ouders, CLB en externe hulpverleners.

Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden die individueel per leerling bekeken en geëvalueerd worden. Elke leerling krijgt een individuele coach die wekelijks aftoetst hoe het loopt op school en waar bijsturing nodig is. Tijdens deze gesprekken is er aandacht voor socio-emotionele ontwikkeling, studieplanning, leren leren, sociale vaardigheden, gezondheid,…

De leerlingen van OV4 volgen hetzelfde leerplan als de leerlingen van het gewoon onderwijs. Hiervoor werken we nauw samen met de leerkrachten van Sint-Michiel. We gebruiken dezelfde handboeken en werken samen aan oa. Examens en toetsen.

In de eerste graad volgen alle leerlingen voltijds de lessen in kleine OV4-klassen. Inclusiekansen zijn er op het vlak van speeltijden, activiteiten, projecten, … Vanaf de tweede graad volgen de leerlingen deeltijds inclusief les, afhankelijk van de noden van leerlingen en de praktische mogelijkheden.

Naast een individuele coach wordt iedere klas ook opgevolgd door een vaste orthopedagoog of psycholoog, alsook door onze leerlingbegeleiders. We werken samen met het volledige team om zo het schoollopen voor elke leerling zo aangenaam mogelijk te maken.  We zijn trots op ons gedreven en warm team dat elke dag probeert onze visie waar te maken!

Contact

Secundaire scholen Sint-Ferdinand OV4
Campus Sint Michiel Leopoldsburg
Diestersteenweg 3 (Bovenbouw)
Diestersteenweg 11 (Middenschool
3970 Leopoldsburg